Ostatné info
NEPREHLIADNITE!
Otváracie hodiny:
Pondelok: 8:00-12:00 - 13:00-16:00
Utorok: 8:00-12:00 - 13:00-16:00
Streda: 8:00-12:00 - 13:00-16:00
Štvrtok: 8:00-12:00 - 13:00-16:00
Piatok: 8:00-12:00 - 13:00-16:00
V inej dobe po telefonickom dohovore

Najväčšia galéria betónové oplotnie od firmy LUKABETON

Betónové ploty LUKABETON

Lukamont

Porovnajte naše výrobky!
POROVNAJTE NÁS::S KONKURENCIOU

 

 

CENNÍK:

 Betónové ploty a vodomerné šachty

 

 

Nevyrábame pre nízku cenu, ale pre vysokú kvalitu!

Celý systém betónových plotových dosiek a stĺpikov je určený na zhotovenie súvislého bariérového oplotenia estetického vzhľadu horizontálnych kaziet. Oplotenie sa dá montovať bez použitia mechanizmov ručne, vzhľadom na váhu jeho jednotlivých prvkov.

Výrobky, formy a zariadenia na jeho výrobu sú chránené úradom priemyselného vlastníctva SR, úžitkový vzor č. SK 3383


Technické a konštrukčné riešenie
:

Betonove oplotenie LUKAPLOTPrvky bariérového oplotenia: Sústava oplotenia sa skladá zo stĺpikov oplotenia a výplňových doskových dielcov. Systém dielcov umožňuje zhotovenie súvislého na seba náväzného oplotenia s jednoduchou skladbou aj postupom vyhotovovania a vysokým estetickým efektom vďaka hladkej povrchovej úprave čo však zabezpečuje aj odolnosť voči poveternostným vplyvom. Stĺpik oplotenia je vystužený oceľovými prútmi, čím získava vysokú odolnosť, nosnosť a celkovú životnosť. Dielce sú vlastne betónové nosníky s oceľovou výstužou. Sú profilované pre jednoduchú manipuláciu pri výstavbe, odľahčené pre jednoduchšiu manipuláciu aby nebolo potrebné použiť stavebné mechanizmy, no dostatočne pevné. Celá konštrukcia je navrhovaná na určitý spôsob skladačky a preto je vhodná na použitie aj v ťažšom a neprístupnejšom teréne.

 Rozmery:

Výška stĺpikov: 260cm / 280cm / 300cm

Dielce: výška  30cm  x  dĺžka 250,5cm  x  hrúbka 5cm

Osová vzdialenosť kompletného oplotenia: 262cm

Maximálna výška oplotenia: 240cm

Celková maximálna dĺžka oplotenia nie je limitovaná vzhľadom na konštrukčné prevedenia jednotlivých súčastí.

Technické správa:

Betonove oplotenie LUKAPLOTBetonónový plot LUKAPLOT pozostáva z doskového dielca a stĺpika oplotenia. Zo statického hľadiska doskový dielec pôsobí po osadení do železobetónového stĺpika, ako prostý nosník. Doskový dielec je prierezu 51 mm / 300 mm, vo vybratej časti je hrúbka prierezu 40 mm. Celková dĺžka doskového dielca je 2 505 mm. Doskový dielec je vyrobený z betonu tr. C 35-45 s použitím vistuže O 10 505 (R). Stĺpik oplotenia je navrhnutý obdĺžnikového prierezu 160 / 90 mm s vybratím pre osadenie doskového dielca. Stĺpik oplotenia zo statického hľadiska po zabudovaní pôsobí ako konzola, votknutá do základu oplotenia do hĺbky 700 - 900 mm podľa výšky oplotenia, ktorá je 1800, 2100 a 2400 mm. Dva stĺpiky sa po osadení v hornej časti vzájomne spoja oceľovou skrutkou, čím vznikne prierez tvaru "H". Vyška stĺpiku je 2600, 2800 a 3000 mm. Osová vzdialenosť medzi stĺpikmi je 2630 mm.
V betónových prvkoch na ploty – stĺpikoch a doskách, ktoré sú vyrobené v zimnom (chladnejšom) počasí, vzhľadom k poveternostným podmienkam nie je umožnené odparenie obsiahnutej vody tak ako v letnom (teplejšom) období. Z uvedeneho dôvodu je pre tieto prvky charakteristická tmavšia farba povrchu, ktorá sa však časom vplyvom odparenia vody zmení na typickú bledo sivú (cementovú).
LUKAPLOT je riadne certifikovaný v skúšobných laboratóriách TSÚS Žilina s platnosťou pre Európsku úniu, pričom certifikát je súčasťou dodacích dokladov.

Profil - stĺpikProfil  - doska

dĺžka 2600, 2800, 3000 mmhmotnosť 1/2 stĺpika 808590 kg
hmotnosť stĺpika komplet 160170180 kg


dĺžka 2505 mm
hmotnosť 75 kg

8 kusov betonárskej ocele zaliatej prvotriednym betónom B-45 a rozmery stĺpika 180 x 165 mm dávajú našim plotom obrovskú pevnosť.

Rez hotovým dielcom polstĺpika

PRIEREZ BETÓNOVÝM STĹPIKOM::LUKAPLOT firmy LUKABETONNa fotografii je zrejmá vhodná granulometria kameniva, ktorá sa používa pri výrobe betónovej zmesi na výrobu dielcov betónových plotov LUKABETON.
Dostatočný objem väčších zŕn kameniva zaručuje vysokú pevnosť betónu v tlaku, vhodne navrhnutá krivka zrnitosti kameniva zaručuje nízku medzerovitosťnasiakavosť betónu.

 

Rez dvojicou polstĺpikov

Rez dvojicou polstĺpikov::betónový stĺpik LUKAPLOT firmy LUKABETONV štruktúre rezu dielca je možné identifikovať zrná kameniva kruhového alebo oválneho tvaru, z čoho je zrejmé, že sa jedná o prírodné ťažené kamenivo, ktoré je veľmi vhodné na použitie pre dielce betónového oplotenia.
Taktiež sú v reze ľahko identifikovateľné prúty betonárskej výstuže ( v každom 1/2 stĺipku 4 prúty betonárskej ocele, v celom stĺpiku 8 prútov betonárskej ocele), ktoré v kombinácii s betónom vysokej pevnosti v tlaku (min. 45 MPa) zaručujú maximálnu ohybovú tuhosť dielcov. Taktiež sa dá veľmi ľahko identifikovať dostatočná hrúbka krycej vrstvy betónu, ktorá zaručuje maximálnu ochranu prútov betonárskej výstuže pred koróziou, ktorá najviac ovplyvňuje bezpečnosť počas celej doby životnostidielcov.

 

Pri príprave betónu používame kvalitné podunajské štrky

      LUKABETON::výber štrku LUKABETON::výber štrku LUKABETON::výber štrku


  • Bariérové betónové oplotenie je vyrábané z 3 druhov triedeného štrku
  • Suroviny ktoré používame pri výrobe bariérových betónových plotov môže každý zákazník vidieť v našej firme LUKABETON®.

Betónové ploty spôsob montáže je veľmi dôležitá a má veľký vplyv na celkovú životnosť oplotenia...Ak je pri stavbe oplotenia použitého málo betónu, betónový plot bude mať krátku životnosť....a peniaze ktoré by ste ušetrili „lacnou“ montážou určite stratíte pri opravách... Betónové ploty Vám budú dlho slúžiť vtedy, ak nepodceníte montáž.... už dávno sa hovorí: za málo peňazí, málo muziky....:)

Betónové ploty – ako urobiť kvalitnú montáž...

Naše betónové ploty montujú stavebníci takmer po celom SK. Betónové ploty – montáž sú drobná stavba, ale ak chceme aby nám betónový plot slúžil aspoň 50 rokov ich montáž musí byť zodpovedná! Ceny, ktoré uvádzame za montáž sú orientačné !!! Presné ceny si dohodnete s montážnikom priamo na stavbe kde sa dohodne spôsob montáže betónového plotu i cena.

Betónové ploty výšky 2,4m bez základu použité stĺpiky výšky 3m

Rozdiel vo výkopových a betonárskych prácach môže byť +- 10% viď obrázok nižšie. Životnosť našich betónových plotov je nastavená na 50 a viac rokov a preto odporúčame na montáž použiť betón triedy minimálne C25. Na jeden betónový stĺpik použijeme asi 0,20m3 betónu,(cca 400kg) v tomto prípade je predpokladaná cena približne 25 Eur za bežný meter.

Betónové ploty výšky 2,1m bez základu použité stĺpiky výšky 2,8m

Rozdiel vo výkopových a betonárskych prácach môže byť +- 10% viď obrázok nižšie. Životnosť našich betónových plotov je nastavená na 50 a viac rokov a preto odporúčame na montáž použiť betón triedy minimálne C25. Na jeden betónový stĺpik môžeme použiť asi 0,18m3 betónu,(cca 380kg) v tomto prípade je predpokladaná cena približne 24 Eur za bežný meter.

Betónové ploty výšky 1,8m bez základu použité stĺpiky výšky 2,6m

Rozdiel vo výkopových a betonárskych prácach môže byť +- 10% viď obrázok nižšie. Životnosť našich betónových plotov je nastavená na 50 a viac rokov a preto odporúčame na montáž použiť betón triedy minimálne C25. Na jeden betónový stĺpik použijeme asi 0,16m3 betónu,(cca 350kg) v tomto prípade je predpokladaná cena približne 23Eur za bežný meter.

Betónové ploty výšky 1,8m bez základu použité stĺpiky výšky 2,5m

Rozdiel vo výkopových a betonárskych prácach môže byť +- 10% viď obrázok nižšie. Životnosť našich betónových plotov je nastavená na 50 a viac rokov a preto odporúčame na montáž použiť betón triedy minimálne C25. Na jeden betónový stĺpik použijeme asi 0,14m3 betónu,(cca 300kg) v tomto prípade je predpokladaná cena približne 22Eur za bežný meter.

Betónové oplotenia montujú:

Martin Pavlík, tel.: 0915 147 566, email: mplot@mplot.eu – celé Slovensko ,pletivové ploty a podhrabové dosky
ML PLOTY, www.mlploty.sk, tel.: 0908 895 743, email: martin.kostial@mlploty.sk
Jozef Kralovič, tel.: 0911 465 630 betónové ploty
STAVOUNIA LUČENEC, tel.: 047 / 432 7745-6 betonove ploty
BeFi s r.o. - Martin Beliš 0908 998 622 Šarišské Michaľany ( a okolie ) betónové ploty
GHS Line, s.r.o. Dlhá 85, Žilina, web: www.ghsline.com, tel.: 0915 392 085
Tyché s.r.o. Šurany, Nové Zámky a okolie, tel: +421 35 650 0956, GSM: +421 908 139 120, web www.tyche.sk betonove ploty
Levice a okolie: pán Slušný - 0915 249 884 betónové ploty
Zlaté Moravce a okolie: pán Kováč - 0903 915 102 betonove ploty