Ostatné info
NEPREHLIADNITE!
Otváracie hodiny:
Pondelok: 8:00-12:00 - 13:00-16:00
Utorok: 8:00-12:00 - 13:00-16:00
Streda: 8:00-12:00 - 13:00-16:00
Štvrtok: 8:00-12:00 - 13:00-16:00
Piatok: 8:00-12:00 - 13:00-16:00
V inej dobe po telefonickom dohovore

Najväčšia galéria betónové oplotnie od firmy LUKABETON

Betónové ploty LUKABETON

Lukamont

Porovnajte naše výrobky!
POROVNAJTE NÁS::S KONKURENCIOU

 

 

CENNÍK:

 Betónové ploty a vodomerné šachty

 

 

Ohlásenie drobnej stavby.

Vážení zákazníci,

Stavba betónového oplotenia je drobná stavba, na ktorú sa podľa §57 ods.1 vzťahuje “ohlasovacia povinnosť drobnej stavby„ tlačivo tu!

Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené podľa § 57 ods.1 len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti uskutočneniu nemá námietky (§ 57 ods. 2 SZ).

V prípade neohlásenia drobnej stavby na stavebnom úrade, obci sa môže stavebník dostať do problémov napríklad vtedy ak susedovi bude vadiť postavený plot.

Pre uskutočnenie, zmenu a údržbu drobnej stavby nie je potrebné stavebné povolenie, postačí iba ohlásenie stavebnému úradu.

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu).

Stavebný zákon definuje, čo sa považuje za drobnú stavbu.

Pozor! Pojem "jednoduché stavby" je podľa stavebného zákona niečo iné ako "drobné stavby"!

Pre úplnú informáciu si však prečítajte najmä § 139b, § 54 a nasledujúce paragrafy stavebného zákona.

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác  (žiadosť pre váš miestny úrad)

Viac o montáži najdete v sekcii postup montáže betonového plota : tu

montáž betonový plotmontáž betonový plotmontáž betonový plotmontáž betonové oploteniemontáž betonové opotenie

Naše certifikáty : certifikáty LUKABETON®